DÜRÜSTLÜK VE ŞEFFAFLIK

Ürünlerimizin dünyanın dört bir yanında insanların hayatlarına dokunmasını seviyoruz. Ve bunun getirdiği sorumluluğun da farkındayız. Bu farkındalık, yaptığımız her şeyin temelinde, inançlarımızın ve değerlerimizin özünde yer alıyor.
hands-together-lying-on-ground-together
hands-going-through-open-field
Değerlerimiz, İş Etiği kurallarımıza, çevresel ve sosyal taahhütlerimize ve hayvanlar üzerinde yapılan testlere dair tutumumuza yansıyor. Daha iyi, daha güvenli ve daha sürdürülebilir formüller ve bileşenler bulmak için yorulmadan sürdürdüğümüz araştırmalarda da bu değerlerimize sadık kalıyoruz. Ayrıca, ortaklarımızla yürüttüğümüz tüm projelerimizin temelinde yine bu değerlerimiz yatıyor. NIVEA cilt bakımına ilişkin ayrıntılı bilgi edinin ve sorumluluklarımızı nasıl yerine getirdiğimizi keşfedin. Gelin, değerlerimizi birlikte paylaşalım!

NIVEA ÖNEM VERİR

footprints-on-beach-people-laughing-together
Dünyanın dört bir yanında insanlar NIVEA ürünlerine güveniyor, biz de bu güvene layık olmak için her şeyi yapıyoruz. Felsefemizi iki kelimeyle özetleyebiliriz: NIVEA Önem Verir. Cildinizin sağlığını ve güvenliğini önemsiyoruz. Bu nedenle ürünlerimiz için seçtiğimiz tüm bileşenler yasal gerekliliklere uymalı veya bunların ötesinde olmalıdır. Cilt bakımı formüllerimiz, cildinizin doğal işlevini korumak ve iyileştirmek üzere geliştirilir. Amacımız, en az sayıda bileşeni kullanarak bu hedefe erişmek.
close-up-cut-aloe-vera
NIVEA olarak gezegenimizi de önemsiyor ve ona saygı duyuyoruz. Yıllardır hiç durmadan formüller ve cilt bakım ürünleri üretmenin daha iyi, daha sürdürülebilir yollarını arıyoruz, aramaya da devam edeceğiz. En köklü cilt bakımı markalarından biri olarak, zengin tecrübe ve uzmanlığımızı sektörümüzde sürdürülebilirliği teşvik etmek için kullanıyoruz. Yasalar aksini gerektirmediği müddetçe kozmetik ürünlerimizi ve içerdikleri bileşenleri hayvanlar üzerinde test etmiyor veya edilmesi yönünde talimat vermiyoruz. AB ülkelerinde hayvanlar üzerinde kozmetik ürünleri test etmek 2004, bu ürünlerin bileşenlerini test etmek 2013 yılından beri yasak. Doğal olarak Beiersdorf ilk zamandan itibaren bu yasağa uyuyor ve yasalar doğrultusunda, dünya genelinde hayvanlar üzerinde test yapmaktan aktif olarak kaçınıyor. Alternatif test yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu yöntemlerin uluslararası çapta kabul görmesi için 35 yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz. Küresel çapta hayvanlar üzerindeki testleri gereksiz hale getirme hedefimiz bu taahhüdümüzün bir parçası.
NIVEA bir markadan fazlasıdır. NIVEA hepimizdir, çok sevilen cilt bakım ürünlerimizin ortaya çıkması için çalışan herkestir. Hepimiz, gezegenimizi önemsediğimizi, kendimize özgü biçimlerde gösteriyoruz. Bazılarımız dünyanın dört bir yanında ağaç dikmek için gönüllülük projelerine katılıyor. Çoğumuz işe gidip gelirken bisiklete biniyor veya araç paylaşıyoruz. Kurum olarak iş seyahatlerinden mümkün olduğunca kaçınıyor, telefon veya video konferanslarıyla görüşmeler yapıyoruz. Azar azar, çevre ayak izimizi küçültüyoruz!
plant-planting-bicycle-riding

HAYVAN DENEYLERİ

woman-kissing-bunny

HAYVAN DENEYLERİNE KARŞI TAAHHÜDÜMÜZ

NIVEA doğaya saygı duyar. Cildimizin doğası kadar, gezegenimizdeki bütün canlılar da bu doğaya dahildir.

Yıllardır NIVEA ürünlerinin tolere edilebilirliğini ve etkinliğini doğrulayabilmek için alternatif test yöntemlerinin geliştirilmesine aktif olarak yatırım yapıyoruz. Küresel çapta hayvan deneylerinin yerini alabilecek daha iyi alternatifler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

Kozmetik araştırmaları alanındaki öncülerden biri olan NIVEA'nın dünya genelinde, güvenli risk değerlendirmesi için alternatif, hayvanlar üzerinde denenmeyen test yaklaşımlarına yatırım yapan 50'den fazla ortakla başarılı bir işbirliği geçmişi bulunuyor. Geçtiğimiz 35 yılda, yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik ciddi ilerlemeler kaydedildi. Bu yöntemlerin bazıları Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından uluslararası kabul gördü. Yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Örneğin Beierdorf, "çip üstü organ" denilen teknolojilerin gelişimini desteklemektedir. Bu sistemler, birkaç insan hücresi ve doku türünü birleştirip insan biyolojisini küçük ölçekte taklit ederek, ürünün laboratuvar ortamında insan vücudu üzerindeki olası etkilerini değerlendirme imkanı sunuyor ve ürünlerin güvenliğinden emin olunmasını sağlıyor.

Geliştirilmiş alternatif test yöntemlerinin her yerde kabulü için küresel çapta çalışıyoruz. Çin gibi bazı ülkeler belirli türdeki kozmetik ürünleri için hayvan deneylerini hala zorunlu tutuyor. Çinli yetkilileri bu testlerin gereksiz olduğu ve müşteri güvenliğini tehlikeye atmadan alternatif yöntemlerle değiştirilebileceği konusunda ikna etmeyi amaçlıyoruz.


İŞ ETİĞİ

DEĞERLERİMİZİ GELİŞTİRMEK

Küresel bir marka olarak NIVEA, dünyanın her yerinden yerel tedarikçilerle çalışıyor. Tedarik zincirimizin ve üretimimizin değerlerimizle her açıdan uyuştuğundan emin olmak için, tüm tedarikçilerimizin rehberi niteliğinde bir iş etiği politikası geliştirdik. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslarlarası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri ve OECD'nin Çok Uluslu Şirketler Rehberi doğrultusunda hazırlanan iş etiği kurallarımız, tedarikçilerimiz için etik ve sürdürülebilir standartlar belirliyor. .
farmer-walking-through-field
Tedarikçilerimiz bizimle çalışmaya başlamadan önce iş etiği kurallarımızı kabul etmesi gerekiyor. İlk adımımız bu. Ayrıca tedarikçilerimizin NIVEA standartlarına erişebilmelerine yardım etmek için bir inceleme, denetim ve destek sistemimiz bulunuyor. Tedarikçilerimizin bu standartları karşılayıp karşılamadığını kontrol ediyoruz. Tedarikçilerin en iyi uygulamaları paylaşabilecekleri ve tedarik sürecimizi daha sürdürülebilir kılmak için bizimle çalışabilecekleri işbirliği platformları da buna dahil.