NIVEA.com'da Çerezlerin kullanımı

Çerez politikasının amacı, web sitemizde, NIVEA.com.tr'de çerezlerin veya benzer depolama teknolojilerinin (bundan böyle ""çerezler"" olarak anılacaktır) kullanımıyla ilgili sizi bilgilendirmektir.


1. Çerezler nedir?

Çerezler, belirli bilgileri kaydetmek için tarayıcınız tarafından terminalinizde saklanan küçük veri birimleridir. Aynı terminal ile web sitemize bir sonraki erişiminizde, çerezlerde depolanan bilgiler daha sonra ya web sitemize ("Birinci Taraf Çerezi") veya çerezin ait olduğu başka bir web sitesine ("Üçüncü Taraf Çerezi") gönderilir.
Kaydedilen ve iade edilen bilgiler vasıtasıyla, ilgili web sitesi, o terminalde kullandığınız tarayıcı ile daha önce oraya eriştiğinizi ve ziyaret ettiğinizi algılar. Bu bilgiyi, web sitesini tercihlerinize uygun olarak optimum bir şekilde tasarlayıp gösterebilmek için kullanırız. Bu bağlamda, terminalinizde yalnızca çerezin kendisi algılanır. Bunun ötesinde, kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın alınmasından sonra veya hizmet verilen ve siz tarafından erişilen hizmetlerin kullanılması için kesinlikle gerekliyse kaydedilir.

 

2. Çerezlerin kullanımı için rıza

Web sitemizde size hizmet vermek için kesinlikle gerekli olmayan çerezler (3.a. maddesinin altında kesinlikle gerekli çerezler hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz) yalnızca rızanızın alınmasından sonra kullanılacaktır. Web sitemizi aktif olarak kullanınca, çerez banner'ı görüntülendikten sonra web sitemizde sörf yapmaya devam ederseniz, çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz.

Çerez ayarlarınızı, tek tek çerez kategorilerini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek, istediğiniz zaman ayrı ayrı düzenleyebilirsiniz. 4 Madde'de çerezleri genel olarak tarayıcınızda nasıl devre dışı bırakabileceğiniz (diğer bir deyişle kesinlikle gerekli çerezler dahil) hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

3. Çerezlerin tipleri

Amaç ve işleve bağlı olarak, çerezleri aşağıdaki kategorilere ayırmaktayız:


(i)   kesinlikle gerekli çerezler;
(ii)  fonksiyonel çerezler; ve
(iii) performans çerezleri.

a. Kesinlikle gerekli çerezler;

Kesinlikle gerekli çerezler, kullanılmadıklarında web sayfalarımızı amacına yönelik olarak kullanamayacağınız fonksiyonları sağlamaktadır. Bu çerezler sadece tarafımızdan kullanılır ve bu nedenle "birinci taraf çerezleri"dir. Bu, çerezlerde depolanan tüm bilgilerin web sitemizde oynatıldığı anlamına gelir.

Kesinlikle gerekli çerezler, örneğin, web sitemizin çeşitli alt sayfalarına erişirken her zaman kayıtlı bir kullanıcı olarak oturumunuzun açık olmasını sağlamak ve böylece yeni bir sayfaya her eriştiğinizde kayıt verilerinizi girmek zorunda kalmamak için kullanılır.

Web sitemizde kesinlikle gerekli çerezlerin kullanılması sizin izniniz olmadan mümkündür. Bu nedenle, kesinlikle gerekli olan çerezler tek tek etkinleştirilemez veya devre dışı bırakılamazlar. Bu işlev, yalnızca sizin onayınızı gerektiren çerezler durumunda kullanılabilir, yani fonksiyonel ve performans çerezleri. Bununla birlikte, genel olarak tarayıcınızdaki çerezleri istediğiniz zaman devre dışı bırakma seçeneğine sahipsiniz (bkz. Madde 4).

Web sitemizde aşağıdaki kesinlikle gerekli çerezler kullanılabilir:

 

 Name  Description/purpose  Lifespan
 ASP.NET_Sessionid Çerezler otomatik olarak oluşur ve benzersiz bir oturum kimliği oluşturur. Bu çerezler, kullanıcı web sitesine erişirken veya web sitesini kullanırken, web sitesinin kullanıcıları tarafından belirtilen verilerin kaybolmamasını sağlar. Bu çerezler, ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle sona erer.  Oturum
 PcLogin yyy  Bu çerez web sitesini işletmek için gereken çeşitli iç sistemler arasında bilgi alışverişinde bulunur.
 Oturum
 cookie-opolicy-session  Bu çerez şeridinin kullanıcıya gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.  Oturum
 Cxp auth xxxx Explicit  Bu çerez ses sitesini işletmek için gereken çeşitli iç sistemler arasında bilgi alışverişinde bulunur.  Oturum
 Cxp_auth_xxx  Bu çerez ses sitesini işletmek için gereken çeşitli iç sistemler arasında bilgi alışverişinde bulunur.  Oturum (veya 4 hafta)
 Dw_returnURL  Bu çerez, giriş yaptıktan sonra, kullanıcının oturum açmış olduğu sayfaya tam olarak geri gönderilmesini sağlar.
 
 Oturum

b. Fonksiyonel çerezler

Fonksiyonel çerezler, web sitemize önceden verilen ayrıntıları (kayıtlı ad veya dil seçimi gibi) kaydetme olanağı tanır ve geliştirdiğiniz bu teklif ve kişisel işlevler temel alınarak hazırlanmıştır. Bu çerezler yalnızca anonim bilgileri toplar ve kaydeder, bu yüzden diğer web sitelerindeki hareketlerinizi takip edemezler.

Web sitemizde aşağıdaki fonksiyonel çerezler kullanılmaktadır:

 Name  Description/purpose Lifespan
 DWFirstName  Bu çerez, sitenin kişisel bir şekilde karşılanması ve adreslenebilmesi için kullanıcının adını kaydeder.  24 saat
 DWGender  Bu çerez, uygun şekilde uyarlanmış içeriği yüklemek için kullanıcının cinsiyetini, bu bilgi form içinde verildiyse kaydeder. 24 saat
 DemandwareContactLevel  Bu çerez hangi içeriğin ve alt sayfaların gösterildiğini belirlemek için kullanıcının durumunu tanımlar (iletişim düzeyi: web sitesinde yeni, geri dönen ziyaretçi, kayıtlı vb.) 365 gün

c. Performans çerezleri

Performans çerezleri, çekiciliğini, içeriğini ve işlevselliğini artırmak için web sayfalarımızın nasıl kullanıldığına dair bilgi toplar. Örneğin çerezler web sitemizin alt sayfalarının ziyaret edilip edilmediğini ve ediliyorsa, hangilerinin ve hangi içeriğin kullanıcılarımızın ilgisini çektiğini belirlememize yardımcı olur. Özellikle, bir sayfaya kaç kez erişildiğini, erişilen alt sayfaların sayısını, web sitemizde geçirilen süreyi, ziyaret edilen sayfaların sıralamasını, hangi anahtar kelimelerin sizi bize getirdiğini, ülkeyi, mümkün olduğunda hangi şehirden ya da kasabadan sayfaya erişildiğini ve web sitemize erişen mobil terminal oranını kaydederiz. Web sitemizin hangi bölümlerinin kullanıcıların ilgisini çektiğini anlamak için hareketleri, "tıklamaları" ve bilgisayar faresiyle kaydırmaları kaydederiz. Sonuç olarak, web sitemizin içeriğini kullanıcılarımızın gereksinimlerine uygun bir şekilde ayarlayabilir ve sunduğumuz ürünleri optimize edebiliriz. Teknik gerekçeyle iletilen bilgisayarınızın IP adresi otomatik olarak anonimdir ve bireysel kullanıcı hakkında herhangi bir sonuç çıkarmamıza müsaade etmez.

Web sitelerimize giren ziyaretçilerin kullanım davranışlarını analiz ederek çerezler yoluyla elde ettiğimiz bilgileri, web sitelerinde belli başlı ürünlerimizin size özel reklamlarını göstermek için kullanma hakkımızı saklı tutarız. Kullanıcı davranışınızdan yola çıkarak ilgi alanlarınızla eşleşeceğini düşündüğümüz reklamı veya içeriği size gösterdiğimiz için kullanıcı olarak bunun size fayda sağlayacağına ve bu nedenle rastgele içeriğe sahip ya da sizi daha az ilgilendiren belli başlı içeriklerle daha az karşılaşacağınıza inanıyoruz.

Biz, gönüllü olarak, Çevrimiçi Reklama İlişkin Alman Veri Gizlilik Konseyinin (DDOW) yönetmeliğine tabi olmuş bulunmaktayız. Bizin için yürürlükte olan yönetmelik ve daha fazla bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz
www.meine-cookies.org/ddow.html.

Web sitemizde aşağıdaki performans çerezleri kullanılmaktadır:

Name

Description/purpose

Lifespan

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Bu çerez, bir ziyaretçinin web sitesini daha önce ziyaret etmiş olup olmadığını tanır. Bu, web sitemizdeki yeni kullanıcıların oranının ne olduğunu bulmamızı sağlar

10 Yıl 

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

Bu çerez, web sitesine gelen ziyaretçinin bir oturumda ziyaret ettiği alt sayfaları kaydeder. Bu bilgi web sitesini geliştirmek için kullanılır.

Oturum

 _ga

Bu çerez, kullanıcıların bu web sitesini analitik amaçlarla nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar.

2 Yıl 
 _gat

Bu çerez, bir sayfada çok fazla kullanıcı isteği alınıyorsa, verilerin toplanmasını sınırlar. Bazı kullanıcı istekleri sınırlanır ve sonuçlar yansıtılır.

10 Dakika

_gas

Bu çerez, bir oturum sırasında izlemeyi destekler ("yardımcı" olarak kullanılır).

Oturum

 _gau

Bu çerez, kullanıcının daha uzun süre izlenmesini destekler ("yardımcı" olarak kullanılır).

2 Yıl
 _gat_UA-*

Bu çerez, bir sayfada çok fazla kullanıcı isteği alınıyorsa, verilerin toplanmasını sınırlar. Bazı kullanıcı istekleri sınırlanır ve sonuçlar yansıtılır.

10 Dakika

_dc_gtm_UA-*

Bu çerez, web sitesine komut dosyaları ve kodları yüklemek için kullanılır.

10 Dakika

optimizelyBuckets

Bu çerez, kullanıcıya tutarlı bir reklam deneyimi sunulmasını sağlamak için, bir A / B testi kapsamında bir kullanıcıya gösterilen bir web sitesinin varyantını kaydeder.

10 Yıl

optimizelyEndUserid

Bu çerez, bir zaman damgası ve rastgele oluşturulmuş bir sayı aracılığıyla bir kullanıcıyı tanımlar.

10 Yıl

OptimizelySegments

Bu çerez, kullanıcının kitle ve boyutlarını (ör. Tarayıcı, kampanya, cihaz vb.) Kaydeder.

10 Yıl

optimizelyPendingLogEvent

Bu çerez, sunucu isteği Optimize edilmiş olarak gönderilene kadar geçici bir önbellek görevi görür.

15 Saniye

optimizelyRedirect

Bu çerez, yönlendirme döngülerini önlemek için kullanıcının geldiği orijinal URL'yi saklar.

5 Saniye

dwac_XXXX

Bu çerez analitik amaçlarla kullanılır.

 Oturum

_m3Kxxxxxx

Bu çerez, web sitesini optimize etmek için kullanıcının tıklama davranışını web sitesinde kaydeder - ör. kullanıcı için özellikle önemli olan alanların tanınması ve buna göre çok tıklanması.  2 Yıl

Dwanonymous_xxxx

Bu çerez, oturum açmamış olan ve tekrar kimlerin giriş yaptığı bir müşteriyi tanımlamak için açık bir izleme kimliği içerir. Mağazadaki kişisel ayarların müşteriye gösterilmesi için kullanılır.

6 Ay

 _bb  Bu çerez, bir zaman damgası ve rastgele oluşturulmuş bir sayı aracılığıyla bir kullanıcıyı tanımlar.  2 Yıl
 ASP.NET_Sessionid (Affilinet) Çerezler otomatik olarak oluşur ve benzersiz bir oturum kimliği oluşturur. Bu çerezler, kullanıcı web sitesine erişirken veya web sitesini kullanırken, web sitesinin kullanıcıları tarafından belirtilen verilerin kaybolmamasını sağlar. Bu çerezler, ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle sona erer.  Oturum

4. Tüm çerezleri yönetme ve silme

Web tarayıcınızı, çerezlerin sabit sürücünüze kaydedilmesini önleyecek ve/veya her seferinde çerezlerin etkinleştirildiğini kabul edip etmediğiniz sorulacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, tekrar etkinleştirilen çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bütün bunların nasıl işlediğini öğrenmek için tarayıcınızın yardım işlevinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki linkte Firefox, Microsoft Internet Explorer ve Google Chrome gibi web tarayıcıları için yazı ve resimlerle bir açıklama bulabilirsiniz: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.

Çerezlerin devre dışı bırakılmasının web sitemizde işlevsel kısıtlamalarına neden olabileceğini lütfen unutmayın.

Durum: Ekim 2015.