BEIERSDORF'DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Beiersdorf olarak sürdürülebilir bir iş politikası yürütürken ekolojik ve sosyal sorumluluk bilincini de taahhüt ediyoruz. Alınan aksiyonlar sadece şirketimizin ekonomik başarısıyla değil, aynı zamanda çevreyi korumaya ve mesleki güvene gösterdiğimiz aktif yaklaşımla ve topluma bağlılığımızla belirleniyor.

Sürdürülebilirlik sürekli olarak yeni amaçları, perspektifleri ve önlemleri ortaya çıkaran devamlılığı olan bir süreç olduğundan amacımız; sürekli gelişimi sağlayarak hayatı biraz daha iyileştirmek ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma konusunda duyarlılık ve bilgi birikimi oluşturmak.

More Information

Beiersdorf’un sürdürülebilir kalkınma politikası ile ilgili daha fazla bilgi için;

www.Sustainability.Beiersdorf.com